SON TINT, KEM

• Aritaum Color Lasting Tint màu 8, 11, 12, 14

• Lumi Pang màu CR02, RD03, OR09

• TFS Ink Lipquid màu OR02, RD02

• Missha Painting Rouge Chiffon màu RD02

• Too Faced Melted màu Melon, Coral, Velvet

• Tonymoly Liptone Get It Tint màu 4, 5, 6